Rasmus Hangaard Balslev

Alder 39
By Birkerød
Relevant erfaring 2007-2008 Næstformand for Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende. 2009 Uddannet fra Den Sociale Højskole i København. 2009-2012 Socialrådgiver for udsatte voksne og TR i Københavns Kommune. 2012-2016 Fællestillidsrepræsentant i Københavns Kommunes socialforvaltning. 2010-2016 Medlem af hovedbestyrelsen samt regionsbestyrelsen i Øst. 2016-2022 Regionsformand i Øst.
Hvem er jeg? (præsentation)

Jeg er en stolt socialrådgiver, der brænder for at sikre gode rammer for mine fagfællers virke og arbejdsliv. Jeg har ydmygheden, roen, rummeligheden og overblikket til at navigere i en hektisk fagpolitisk verden og en mangfoldig medlemsskare, der har mange forskellige ønsker til deres arbejdsliv og DS og som stiller høje krav til service og information.

Jeg dyrker fællesskaber og betragter fagbevægelsen som et af de vigtigste. Samtidig krydrer jeg det meste med en portion ironisk distance, hvilket har lettet tilværelsen både som socialrådgiver og fagforeningsmand en hel del.

Hvorfor stiller jeg op?

Sammen kan vi hjælpe hinanden, skabe muligheder og indgyde håb. Dét vil jeg gerne facilitere.

Jeg lever højt på de mange klubmøder, medlemsarrangementer og møder med tillidsvalgte, hvor vi styrker samhørigheden, samler kræfterne og giver hinanden et boost til at løfte problemer og løsninger de rette steder hen.

Men jeg vil mere. Have flere med. Give mine fagfæller flere fællesskabsdannende oplevelser og understøtte, at vi socialrådgivere får større indflydelse på rammerne for vores arbejdsliv.

Jeg tror på, at vejen til socialrådgivernes engagement i det faglige fællesskab og vores tro på en bedre fremtid går gennem lokale indsatser og resultater der hvor socialrådgiverarbejdet praktiseres. Det er det regionale arbejde i DS der definerer vores indflydelse på de lokale beslutningstagere, hvor tydeligt vi påvirker medlemmernes hverdag og hvor nærværende DS-fællesskabet føles. Nogle steder har vi stor succes – andre steder slet ikke. Jeg vil påtage mig ansvaret for at vi lykkes oftere.

Hvad vil jeg arbejde for?

DS-regionernes politiske indsatser skal blive flere og mere systematiske. Vi bør have relationer og løbende dialoger med alle borgmestre, regionsrådsformænd og andre lokale beslutningstagere, så socialrådgivernes eksistens og perspektiver er kendt af dem, der sætter rammerne for vores arbejde. Jeg ønsker at regionerne får tilført politiske ressourcer til at tale og samarbejde med medlemmerne på arbejdspladserne om at løfte lokale dagsordener på højeste niveau og tidligere end i dag, hvor jeg som regionsformand oplever at hoppe fra tue til tue alt efter hvor det ”brænder” mest.

Ressourcetilførsel eller ej vil jeg med ildhu arbejde for
- At DS stiller tydelige krav til socialrådgivernes arbejdsmiljø.
- At vi er offensive og aktivistiske i ligelønsdagsordenen.
- At ansatte og valgte i DS kommunikerer i øjenhøjde med medlemmerne og med stor gennemsigtighed omkring vores arbejde.
- En masse fede, fællesskabsdannende arrangementer for alle medlemmer på tværs af alder, geografi og fagområde.