Mie Vode Moll

Alder 42
By Svendborg
Relevant erfaring Faglig erfaring: Socialrådgiver fra DSH/O 2004. Ansat i Svendborg Kommune siden 2005, hvor jeg har arbejdet med handicap, psykiatri, forsorg, misbrug og pension. Har taget fag på diplom i ledelse. Fagpolitisk erfaring: TR 2007-2016, FTR 2016-2020, Regionsbestyrelsen 2016-, Handicapfaggruppens bestyrelse 2018-2020, Hovedbestyrelsen 2018-, Regionsformand i DS Region Syd 2020-, bestyrelsesposter bl.a. i FH og på uddannelserne.
Eksterne henvisninger
Hvem er jeg? (præsentation)

Stærke relationer og glæde ved udfordringer kendetegner mig som socialrådgiver, fagpolitiker og privatperson.
Min relation til faget startede i 2001, og vi bliver aldrig færdige med hinanden. Jeg elsker vores vigtige og komplekse fag, og derfor insisterer jeg på socialfaglighed, etik, kompetenceudvikling, retfærdig løn og sundt arbejdsmiljø!
I 2006 blev den fagpolitiske ild antændt under forberedelserne af kommunesammenlægningen – og ilden har fået næring gennem arbejdet som tillidsvalgt og politisk valgt i DS.
I privaten har jeg elsket Johnny siden 1999, og vi nyder vores to teenagedrenge.

Hvorfor stiller jeg op?

I den daglige praksis i DS gør vi en forskel for det individuelle medlem, for medlemsgrupper såvel som for vores samfund. Det kan være gennem forhandling af aftaler, ved vejledning og bistand eller ved kommunikation med medlemmer, ledelse, politikere og presse.
Jeg genopstiller for at gøre en forskel, og for at fortsætte udviklingen af vores forening sammen med jer. Vores DS skal være i evig udvikling, for det er I medlemmer, vores fag og vores omverden. Jeg ser derfor forandringer som noget naturligt, som noget jeg trives med og som noget jeg vil have indflydelse på. Når jeg står i forandringsprocesserne, er mit ”anker” altid jer medlemmers interesse og opbakning, og sigtet er at kunne mere af det, som netop I efterspørger. Det er derfor jeg spørger jer, kommer ud til jer og inviterer jer ind. Jeg ønsker nemlig, at DS er en forening for nutidens og fremtidens socialrådgivere. Det kræver, at vi er fælles om forandring!

Hvad vil jeg arbejde for?

- Kom og bliv i DS
DS skal være et attraktivt fagligt og socialt fællesskab for alle socialrådgivere uanset arbejdsfelt, alder, køn, etnicitet og geografi.
For mig er det centralt, at vi udvikler og synliggør medlemsservicen i DS. For du skal vide, hvad du kan bruge DS til, og vi skal sammen finde ud af, om DS skal byde på mere ex. uddannelse.

- Styrket fagpolitisk arbejde regionalt
I bruger mig aktivt, og det skal I, politikerne og medier blive ved med! For vi skal søge indflydelse og opnå flere lokalpolitiske resultater. DS skal være nær og nærværende i medlemsservice såvel som fagpolitisk.
Hvis vi skal styrke vores fag og skabe et sundt og udviklende arbejdsliv lokalt, så skal det fagpolitiske arbejde blive mere systematisk, forebyggende og proaktivt. ”Brandslukning” nytter hverken i den daglige praksis blandt socialrådgivere eller for mig. Derfor skal DS prioritere flere ressourcer til det fagpolitiske arbejde regionalt.