Trine Quist

Alder 49
By Aarhus
Relevant erfaring Uddannet ved DSH Århus 2000. Master of Intercultural Socialwork and Conflict Management, Alice-Salomon-Fachhochschule Berlin 2002. Arbejdet som socialrådgiver i både Tyskland og Danmark, primært med børne-familieområdet, samt integration 2000-2007. Fællestillidsmand for socialrådgiverne i Aarhus Kommune 2007-2018. Valgt hovedbestyrelsesmedlem siden 2010. Valgt Regionsformand i Region Nord siden 2018.
Eksterne henvisninger
Hvem er jeg? (præsentation)

Jeg er en faglig stolt og engageret ”fagforenings nørd”. Jeg er vild med vores fag og med vores faglige fællesskab i Dansk Socialrådgiverforening (DS) og jeg lægger med glæde al min energi og alle mine kompetencer i mit daglige arbejde med og for begge dele.
Jeg er ambitiøs på fagforeningen og på medlemmernes vegne. Vi skal hele tiden arbejde for de bedst mulige resultater og vilkår for socialrådgiverne. Et sådant arbejde kræver både vedholdenhed, styrke, vilje og mod. De egenskaber mener jeg at besidde og det bidrager til, at jeg både kan tage lederskab og skabe følgeskab i mit arbejde.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg genopstiller, fordi jeg er vild med mit arbejde i vores faglige fællesskab, DS. Og fordi jeg gerne vil medvirke til, at vi som forening i endnu højere grad kan påvirke lokale dagsordner og skabe forandringer helt ud på socialrådgivernes arbejdspladser, studiesteder og andre fællesskaber. Der hvor det sociale arbejde udføres, udforskes og til tider udfordres, dér skal vi være mere systematisk til stede og sammen med socialrådgiverne understøtte og drive lokale forandringer.
Fællesskabet er min drivkraft og jeg glædes hver dag over det engagement og den energi jeg møder hos både medlemmer, ansatte og valgte i vores forening. Troen på at vi kan opnå gode resultater sammen og viljen til at arbejde for det, er min benzin

Hvad vil jeg arbejde for?

- DS skal være stærkere og mere fokuseret lokalt. Vi skal sammen med medlemmerne identificere og løfte vigtige lokale dagsordner til glæde og gavn for socialrådgiverne både på arbejdspladser og studiesteder.

- Socialrådgivernes arbejdsmiljø skal forbedres, både via lokale og centrale krav og forhandlinger.

- Socialrådgivernes faglige rum skal udvides og styrkes. Vi skal sætte fokus på socialrådgivernes helt enestående kompetencer både lokalt og på landsplan, for at medvirke til at (gen)skabe et godt fagligt råderum og tale socialrådgiverfaget og omdømmet op, både politisk og i den brede befolkning.

- DS skal være et attraktivt valg og fællesskab for alle socialrådgivere, uanset hvor de er i deres uddannelses- og arbejdsliv.

- DS skal vedblive med at være offensive i ligelønskampen.