Ditte Brøndum

Alder 36
Relevant erfaring Næstformand i DS siden 2018, hhv børnerådgiver, beskæftigelsesrådgiver, hjemløsekoordinator og FTR i Gladsaxe kommune. Næstformand i SDS i 2012 og Færdiguddannet i 2013 i Aarhus. Kærester med Kristian og mor til Harald <3
Eksterne henvisninger
Hvem er jeg? (præsentation)

JEG ELSKER VORES FAG, og jeg har ikke fortrudt at jeg valgte socialrådgiveruddannelsen en eneste dag. Men da jeg sad til min første børnesamtale med en bleg 5-årig med spisevægring og forældre i en benhård skilsmisse, var det med skræk over min uformåen.

Senere i mit arbejdsliv gav jeg en martret ung mand et kram, fordi vi netop havde fået ham tilkendt en førtidspension. Der var det med den ro, der kommer af erfaring og træning. Den ro vil jeg gerne give videre til mit yngre jeg og alle de andre nye i vores fag, som ofte får en for hård start.

Hvorfor stiller jeg op?

Alt for mange vælger ikke fagforeningerne til. Det er et kæmpe problem for vores arbejdsliv fremover. Det betyder vi skal se indad.

Vi har taget en lang række skridt for at gøre DS mere tidssvarende. Ved at lytte mere til jer medlemmer. Ved at gøre vores tilbud bedre og mere synlige. Den rejse vil jeg gerne fortsætte. De næste skridt er, at I medlemmer vil mærke en STYRKET RÅDGIVNING og så vil jeg arbejde for, at vi STYRKER INDSATSEN FOR DE STUDERENDE sammen med SDS, så de får vores faglige fællesskab ind under huden helt fra starten.

Jeg gerne have en tur mere i manegen, fordi jeg vil fortsætte den vigtige kamp for socialrådgiverne og det socialfaglige arbejde. Ofte bliver jeg utålmodig, fordi jeg helst så, at vilkårene var blevet bedre allerede i går. Men jeg ser også, at jeg og vi gør en forskel. Fx en barnets lov med markante socialrådgiveraftryk, vores andel i historiens bedste oplæg til en psykiatriplan og vores nøglerolle i den politiske aftale om en helhedsorienteret indsat

Hvad vil jeg arbejde for?

Min vision er AT GIVE ET BEDRE FAG OG ARBEJDSMARKED VIDERE, END DET VI HAR. Jeg har skrevet bogen ’Nej, det er ikke bare dig’ for at komme med løsninger og skabe synlighed omkring det pressede arbejdsmiljø. I DS har vi arbejdsmiljøet højt på den politiske dagsorden, og vi har gjort arbejdsmiljøviden mere tilgængelig gn værktøjer og klare standarder for et godt arbejdsliv.

Næste skridt er, at socialrådgiverne skal have REEL OPLÆRING, både for faglighedens skyld, men også så vi kan imødegå de psykiske belastninger, der ligger i arbejdet. Og så skal vi OPPRIORITERE ARBEJDSMILJØET I OVERENSKOMSTERNE.

Jeg vil gerne sætte mig i spidsen for en indsats for STØRRE FAGLIG STYRKE OG STOLTHED. Derfor vil jeg i den kommende periode arbejde for at skabe bedre mulighed for at vi kan være hinandens FAGLIGE FYRTÅRNE, og at vi som fagforening begynder at UDBYDE RELEVANT UDDANNELSE TIL MEDLEMMERNE. Ikke mindst skal vi alle have EN SOCIALRÅDIGVERNÅL som tegn på vores stærke faglige fællesskab.