Signe Færch

Kandidat
Alder 40
Relevant erfaring Uddannet socialrådgiver i 2013. Den Sociale Døgnvagt i København (2022-), fungerende næstformand i DS (2021-22), socialrådgiver i Børn og Familie, Gentofte Kommune (2016-21), familierådgiver i Greve Kommune (2013-16), medlem af Borgerrepræsentationen i København med plads i Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Borgerrådgiverudvalget og Økonomiudvalget (2010–15), medlem af Ankestyrelsens Beskæftigelsesnævn (2018-22), medlem af Det Sociale Nævn i hovedstaden (2010-15). Medlem af VIVES praktikerpanel (2022-)
Eksterne henvisninger
Hvem er jeg? (præsentation)

Jeg er drevet af kærlighed til vores vigtige, alsidige, komplekse fag – og derfor er jeg indigneret over vores dårlige arbejdsvilkår og for lave løn. Jeg er en dreven praktiker med en stærk faglighed, og mine år i politik har lært mig, hvordan man får indflydelse og forhandler resultater hjem. Jeg er en stærk og tydelig debattør, der ofte har repræsenteret DS i medierne. Jeg har hele mit arbejdsliv været fagligt aktiv i DS, som klubbestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant, hovedbestyrelsesmedlem og sidste år som fungerende næstformand. Jeg bor med min kæreste Anders og vores tilsammen 3 børn.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg vil give socialrådgiverne en stærkere stemme. Jeg vil synliggøre værdien af vores arbejde og det store ansvar, vi ofte står med. Jeg vil forklare omverdenen, at udsatte mennesker tit er stærke mennesker, der lever svære liv, som de færreste ville kunne klare, og at løsninger i socialt arbejde derfor sjældent er lette eller ligetil. Beslutningstagere og arbejdsgivere skal forstå, at et så vigtigt og vanskeligt arbejde kræver en ordentlig løn og arbejdsvilkår, man kan holde til.

DS har potentialet til at blive en stærkere stemme i samfundsdebatten. Det kræver, at vi handler hurtigere, slår til endnu flere bolde og bringer vores faglighed på banen i debatten. Øget synlighed vil også styrke arbejdet for bedre arbejdsvilkår og for et bedre omdømme.

Vi skal have vendt udviklingen, så flere socialrådgivere igen tilvælger DS-medlemskab, og vi får rekrutteret flere dygtige studerende til vores fag. Det kræver blandt andet et synligt og stærkt DS. Det vil jeg være med til at skabe.

Hvad vil jeg arbejde for?

- DS skal være mere synlig i den offentlige debat.
- Fagligheden skal højt på dagsordenen, så vi styrker omdømmet og den faglige stolthed hos den enkelte socialrådgiver. Vi skal tydeliggøre, at socialrådgivere arbejder i et system, men at vi ikke er systemet. Fx ved at koble borgergruppers kamp for et bedre system, sammen med vores kamp for tid til og ret til fagligt råderum.
- Vi skal handle mere systematisk, når arbejdsmiljøet brænder på. Følelsen af magtesløshed skal vendes til håb og handlekraft, når man er stresstruet eller har dårligt arbejdsmiljø.
- En OK24, der tager hul på ligelønsspørgsmålet, men samtidig fastholder presset på Christiansborg og kræver flere penge og en politisk løsning på et politisk skabt problem.
- Fagforeningen er og skal være et fællesskab, og DS må aldrig opleves som en fjern institution. Det er medlemmerne, der er DS - ikke vores ansatte. Bedre arbejdsforhold kan vi sikre, når 19.000 socialrådgivere handler sammen.
Læs meget mere på signefaerch.dk