Mads Bilstrup

Kandidat
Alder 58
By Århus
Relevant erfaring Valgt formand for DS i 2018. Valgt Regionsformand i Region Nord i 2010. Valgt og fuldtidsfrikøbt fællestillidsrepræsentant i Århus kommune i 2003. Valgt tillidsrepræsentant i 1997. Ansat i Århus kommune 1992. Uddannet socialrådgiver i 1992. Udpeget til DS`s forhandlingsdelegation i 2007 og har forhandlet 6 overenskomster (2008, 11, 13, 15, 18 og 2021). Valgt regionsbestyrelsesmedlem i Region Nord i 2006-2010. Valgt hovedbestyrelsesmedlem i DS siden 2008. Bestyrelsesmedlem; pensionskassen PKA fra 2018. Bestyrelsesmedlem og næstformand (fra 2018) i A-kassen FTFa siden 2012.
Eksterne henvisninger
Hvem er jeg? (præsentation)

Jeg har 25 års politisk erfaring i DS; som tillids- og fællestillidsrepræsentant, regionsformand og de seneste snart 4 år som formand. Kender vores fagforening i dens mange hjørner og ved hvilke udfordringer vores medlemmer dagligt sidder med.
Har forhandlet 6 overenskomster og har viden og erfaring, som bliver afgørende når 2024 overenskomsten skal forhandles.
Har stærkt netværk til de andre fagforeningsformænd, folketingspolitikere, NGO`er og på arbejdsgiverside.
Sidder som bestyrelsesmedlem i PKA, i bestyrelsen i FTFa og valgt næstformand, samt i forhandlingsfællesskaberne i CO10 og OAO-K.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg er stolt af, at vi socialrådgivere er den afgørende forskel, når folk i alle samfundslag rammes af sociale problemer. Vi griber og løser. Det sociale arbejde er fundamentet i velfærdssamfundet, og netop arbejdet for sammenhængskraften er det, der driver mig – både som socialrådgiver, som menneske og som politisk valgt i DS.
Men det socialfaglige arbejde og vores arbejdsvilkår er truet. Kontrol, rigide proceskrav, underfinansiering og mistillid til os som ansatte og de borgere, vi arbejder for, gør arbejdet vanskeligt. Det brænder jeg for at ændre.
Jeg vil bekæmpe kontrolmentaliteten og lønefterslæbet. Alt for mange socialrådgivere trives ikke i jobbet, andre sygemeldes eller søger væk. Den negative spiral skal stoppes.
Jeg ved fra mine 25 år som politisk aktiv i DS, talrige arbejdspladsbesøg og samarbejde med tillids- og arbejdsmiljøfolk, at det kræver målrettet og vedholdende indsats at skabe forandringer. Men jeg ved også, at det er muligt. Fællesskabet er vores stærkeste våben.

Hvad vil jeg arbejde for?

Jeg vil bruge mine vågne formandstimer på at kæmpe for bedre løn, rammer og betingelser for vores arbejde, og jeg vil sikre, at DS på skarp og troværdig vis er med- og modspiller, når socialpolitikken fastlægges på Christiansborg.
Som socialrådgivere er vi til stede i alle kroge af samfundet. Vi løfter en kæmpe opgave – og gør en forskel. Det skal vi anerkendes ordentligt for. Vi skal forbedre vilkårene for vores arbejde, efter mange års mistillid, besparelser og forringelser. Investering i, og tillid, til socialt arbejde giver samfundsgevinst menneskeligt og økonomisk.
Med overenskomsten i 2024 vil jeg arbejde for et opgør med det lønefterslæb, vi har som såkaldt kvindedomineret fag. Nu er der en historisk mulighed – det kræver samarbejde med andre faglige organisationer.
Fra forhandling af seks DS-overenskomster har jeg solid erfaring, og med mit brede netværk i fagbevægelsen, blandt politikere, arbejdsgivere og samarbejdspartnere kan jeg drive os mod bedre rammer og løn som fortjen