Opstillingsregler

Medlemmer af DM’s pensionistsektion er opstillingsberettigede. Man stiller op som enkeltkandidat og ikke som liste.

DM Pensionist har fire valgkredse. De fire valgkredse er: Nord, Midtjylland, Fyn og Sydjylland samt Øst. Når du stiller op, skal du angive, hvilken af de fire valgkredse du ønsker at stille op i. Du kan og skal stille op i én valgkreds.

Hvor mange skal der vælges?

Der skal vælges op til 5 medlemmer af pensionistsektionens bestyrelse og op til 8 suppleanter.

Krav om stillere

Som kandidat skal du have mindst 2 og maksimalt 20 stillere for at være valgbar, senest den 17. september 2021 kl. 12.00 når opstillingsperioden slutter.

Stillerne skal være medlemmer af DM Pensionist, men må ikke være opstillede. Man kan kun være stiller for én kandidat.

En kandidat kan via opstillingssitet invitere stillere. Stilleren får derefter tilsendt en mail, hvor vedkommende skal bekræfte, at han/hun vil være stiller for den pågældende kandidat.

Det påhviler kandidaten at drage omsorg for, at der ved opstillingsperiodens udløb (17. september 2021 kl. 12.00) er det fornødne antal stillere. En stiller er først officielt stiller, når vedkommende har bekræftet, at han/hun vil være stiller.