Info

Der er bestyrelsesvalg i AkademikerPension hvert andet år. I efteråret 2021 er to bestyrelsesmedlemmer på valg, og de bliver valgt af og blandt vores medlemmer for en periode på fire år. Valget sker ved en urafstemning.  

Bestyrelsesvalget består af to faser:

- Kandidater kan melde sig på banen og stille op fra den 22. september til 1. november kl. 12.00.

- Medlemmer kan stemme på kandidaterne fra den 18. november til 9. december kl. 18.00.

 

 

For at stille op som kandidat skal du:

- være medlem af pensionskassen og myndig.

- have en personlig suppleant og anbefales af minimum 15 stillere, der er medlem af pensionskassen.

- opfylde Finanstilsynets krav om hæderlighed og egnethed, kaldet ”Fit and Proper”.

Læs guide til bestyrelsesvalget her

Læs forretningsorden for bestyrelsesvalget her

 

Har du brug for hjælp?
Kontakt os på telefonnummer 3915 0102 eller e-mail bestyrelsesvalg21@akademikerpension.dk