Databeskyttelse

Alle medlemmer i AkademikerPension har ret til at deltage i valget til bestyrelsen. Vi behandler dine personoplysninger sikkert og følger fuldt ud reglerne i Persondataforordningen og Databeskyttelsesloven. Vi har valgt at overlade databehandlingen i forbindelse med afholdelse af bestyrelsesvalget til vores samarbejdspartner Assembly Voting. Dem har vi naturligvis indgået en databehandleraftale med, hvori vi sikrer, at de følger vores instrukser til, hvordan personoplysningerne skal behandles, ligesom vi løbende kontrollerer sikkerheden omkring dem.

 

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Når du opretter dig som kandidat, suppleant eller angiver dig selv som stiller for en kandidat, modtager vi dine personoplysninger. De personoplysninger, vi modtager, er ”almindelige oplysninger” i form af: navn, alder, CPR-nummer, e-mail samt beskæftigelse og foto.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine oplysninger er baseret på dit samtykke. CPR-nummer benyttes herudover til at sikre entydig identifikation.

Vi deler dine personoplysninger med vores databehandler Assembly Voting, der er udbyder af kandidatsystemet. Vi sender oplysningerne krypteret til Assembly Votings kandidatsystem, og det er udelukkende navngivne valgadministratorer i Assembly Voting, der har adgang til dem. Assembly Votings datahåndteringsprocesser er under løbende kontrol fra uvildige revisionshuse.

For at stille op som kandidat, suppleant eller melde dig som stiller skal du give samtykke til den behandling, der er beskrevet ovenfor. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, kan det have konsekvenser for din mulighed for at stille op som kandidat, suppleant eller stiller.

Vi indhenter ikke yderligere oplysninger fra andre kilder, og vi deler ikke dine oplysninger med andre end Assembly Voting. 

Dine personoplysninger behandles således ikke uden for EU/EØS, og vi overfører heller ikke oplysningerne til lande uden for EU/EØS.

 

Sletning af data

Assembly Voting sletter dine data i kandidatsystemet 90 dage efter, valghandlingen er afsluttet. AkademikerPension sletter dine personoplysninger indsamlet i forbindelse med valghandlingen også efter 90 dage.   

 

Dataansvarlig

AkademikerPension

Smakkedalen 8

2820 Gentofte

CVR.nr.: 20766816

Tlf.: +45 3915 0102

Du kan læse mere om, hvordan vi generelt behandler dine persondata i AkademikerPensions privatlivspolitik.

 

Klage

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, har du ret til at klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28
1300 København K

Du kan på www.datatilsynet.dk læse mere om, hvordan du klager og de betingelser, der gælder for din klage. Inden du klager til Datatilsynet, opfordrer vi dig til at kontakte vores databeskyttelses-rådgiver (DPO) for at afklare eventuelle spørgsmål på dpo@akademikerpension.dk

 

Du skal være opmærksom på at du har visse rettigheder iht. persondatalovgivningen. Dine rettigheder er:

- Ret til indsigt i personoplysninger vi behandler om dig.

- Ret til at få rettet dine oplysninger så de er korrekte.

- Ret til begrænsning af behandlingen af personoplysninger.

- Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger.

- Ret til at få transmitteret dine personoplysninger.

- Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse, herunder profilering.

- Ret til altid at kunne tilbagekalde dit samtykke.