Sofus Pilehave

Postnummer og By 2400 København NV
Alder 18
Studie Rysensteen Gymnasium
Eksterne henvisninger
Hvem er jeg
Jeg har været medlem af ungerådet i tre år og jeg har i min tid arbejdet med klima, offentlig transport, byrum, diskrimination og natteliv. Udover ungerådet engagerer mig også andre steder. Jeg sidder i Københavns Nattelivsudvalg og i bestyrelsen for Ungdommens Demokratihus og Netværket af Ungdomsråd, og så blander jeg mig generelt meget i den offentlige debat.
Hvorfor skal du stemme på mig
Du skal stemme på mig hvis du også ønsker et grønnere, mere retfærdigt og ungeindragende København!

I år er min primære mærkesag at Københavns Kommune skal oprette et ungesekretariat, altså et centralt kontor for ungeinddragelse. Det skal man fordi kommunen er så stor, at der skal være en samlet torvholder for at samlet trådene og samtidig være bedere tio at løfte opgaven omk. ungeinddraglse. Det er nemlig ikke sikkert at en embedsmand der skal lave en hæringsproces for unge, ved noget om hvordan det gøres bedst muligt. 

Ungesekretariatet skal både huse eksisterende projekter som Ungerådet, der lige nu huses i Ungdomsskolen, men også et innovativt projektkontor. Vigtigt er det også at det bliver ungeledet, dvs. unge skal være for bordenden, dog stadig i samarbejde men en mere erfaren voksenledelse.