Andreas Paulsen

Postnummer og By 2200 København N
Alder 14
Studie Blågård Skole
Hvem er jeg
Jeg hedder Andreas og er 14 år. Jeg går i 8. klasse på Blågård skole på Nørrebro. Jeg går til spejder og svømning. Jeg har 4 gange siddet i elevrådet på min skole, hvor jeg ikke synes, at vores beslutninger blev implementeret på skolen. Så nu prøver jeg ungerådet, hvor jeg håber at min stemme vil blive hørt. Jeg sidder også i KFE (Københavns Fælleselevråd), hvor jeg hører, hvad de andre elever i Københavns kommune gerne vil. Jeg følger meget med i, hvad der sker rundt omkring i verden og er interesseret i miljø og klima. 
Hvorfor skal du stemme på mig

Jeg vil gå ind for at: 

  • Vi får bedre undervisningsforhold  

  • Skoledagen starter kl. 9.00 for 7., 8. og 9. klasser 

  • Vi beholder vores mobiler i skoletiden 

  • Vi får bedre mulighed for at gå til fritidsaktiviteter  

  • Unge skal høres 

 

Bedre undervisningsforhold 

Jeg går op i, at det bliver lettere at styrke elevernes relation til lærerne gennem gensidig respekt og åbenhed. Tillid og respekt går begge veje, altså hvis vi respekterer lærerne, respekterer de os. 

Det er vigtigt, at man har et godt forhold til ens lærer, for så har man det bedste udgangspunkt for at trives og lære. Mange børn holder ting hemmeligt, men hvis man har et godt lærer-elevforhold, så tror jeg, at børn og unge vil være mere åbne for at snakke med ens lærer, så får både læreren og eleven det bedst. Det skal skolen være bedre til at hjælpe med. Jeg synes også, at det skal være lettere for lærerne at undervise i de forskellige klasser og på de forskellige skoler. Jeg vil også gerne have et bedre indeklima på skolerne. 

Skoledagen starter kl. 9.00 for 7., 8. og 9. klasser 

Undersøgelser viser, at teenager får bedre karakterer, hvis vi møder senere. Det vil sige, at vi ikke er klar til at modtage undervisning før kl. 09.00. Derfor synes jeg, at alle 7., 8. og 9. klasser først skal starte skoledagen kl.09.00, fordi så får vi mere ud af den undervisning, som vi modtager. 

Beholde mobiler 

Jeg synes, at vi skal beholde vores mobiler i skoletiden, da mobilerne også bliver brugt en gang imellem i undervisningen. Det er nemmere at have dem på sig i løbet af skoledagen. Med den tillid er der også et ansvar. Hvis f.eks. en elev bruger sin mobil til at spille eller chatte og forstyrrer undervisningen, må læreren med det samme tage den og ligge over på skolekontoret, hvor forælderen kan hente den i slutningen af skoledagen eller senere, og hver morgen i den efterfølgende uge, skal eleven aflevere sin mobil. 

Bedre mulighed for at gå til de fritidsaktiviteter man gerne vil 

Jeg synes, at der skal være bedre mulighed for at gå til de fritidsaktiviteter, som man gerne vil gå til. Det vil jeg gøre ved at gøre det gratis, at gå til fritidsaktiviteter, og der skal være flere steder at gå til fritidsaktiviteter.  

Jeg synes også, at forældre ikke skal bestemme, hvad vi skal og må gå til, medmindre at der ikke er penge nok. Jeg synes ikke, at det er i orden at tvinge unge til noget, som de ikke vil. Når man bliver tvunget til en fritidsaktivitet, er man heller ikke motiveret til det. Når der er noget man gerne vil, er man motiveret til det og vil gøre meget for at komme til det. 

Unge skal høres 

Jeg synes, det er vigtigt at unge bliver hørt, fordi når de voksne tager beslutninger om de unge, er det os, som bliver enten straffet eller belønnet, og vi har ingen kontrol over det. Jeg synes, at inden de voksne beslutter noget, skal vi i ungerådet godkende eller få indflydelse på det. Jeg synes også at der burde være en app, man kunne skrive ind til med sine ideer og hvor vi kan lave afstemninger og undersøgelser. For jeg vil ikke kun opfylde mine egne ønsker, jeg vil også meget gerne opfylde jeres ønsker.