Om Ungeråd KBH

Ungeråd KBH er københavnske unges direkte talerør til byens politikere.

Målet med Ungeråd KBH er at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes. Dette sker gennem et direkte samarbejde mellem Ungerådet og politikerne, hvor unges viden, idéer og behov aktivt bliver bragt i spil. Hvert år kan Ungerådet anmode Borgerrepræsentationen om at behandle sager, der optager ungerådet.

Ungerådet består af 35 medlemmer og 15 suppleanter i alderen 12-20 år med bopæl i Københavns Kommune. Medlemmerne vælges for et år ad gangen.

Ungeråd KBH er kendetegnet ved at arbejde uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.

Læs mere om Ungeråd KBH på ungerådets hjemmeside www.ungeraad.kk.dk

Bliver du valgt til Ungeråd KBH får du lov til:

  • at være politisk talerør for Københavns unge i et helt år frem til det næste ungerådsvalg. 
  • at være med på ungerådsmøderne, som afholdes to gange om måneden. 
  • at være med til at lave op til fire politiske forslag, som bliver behandlet af politikerne i Borgerrepræsentationen.
  • at deltage i debatter, ungekonferencer og andre fede events.  
  • at samarbejde med politikerne i Københavns Kommune, interesseorganisationer og andre seje aktører. 
  • at blive en del af et fantastisk fællesskab fuld af hygge, god mad, oplevelser på bl.a. ungdomsøen og folkemødet på Bornholm, lækre kageordninger og alt mulig andet socialt.