Tag en kandidattest

Her kan du finde din kandidat.

1

Københavns Kommune skal prioritere uddannelser for de dygtigste elever lige så højt som uddannelser for elever med besvær/sociale problemer.

2

Københavns Kommune gør nok for at løse klimaproblemerne (f.eks. ved at muliggøre sortering af affald, vegetarmad i offentlige institutioner og gode betingelser for offentlig transport og cyklister).

3

Københavns Kommune bruger nok penge på kultur, så unge har god adgang til kulturelle oplevelser i byen.

4

Københavns Kommune modtager nok flygtninge og indvandrere.

5

Københavns Kommune skal have et større fokus på at sikre studieboliger end på at beskytte byens natur (f.eks. ved Amager Fælled).

6

Københavns Kommune skal sikre, at folkeskoleklasserne er bredt socialt sammensatte (f.eks. at der er mange elever med forskellige baggrunde i klasserne).

7

Københavns Kommune skal prioritere plads til biltrafik højere end kollektiv trafik (bus, s-tog, metro mm.).

8

Københavns bør være en by med plads til gadeevents (f.eks. Distortion, Pride), også selvom beboerne i området kan føle sig generet af det mens det foregår.

9

Københavns Kommune prioriterer renoveringer af skolerne højt nok.

10

Der skal være røgfri skoletid på alle skoler.

11

Københavns Kommune skal prioritere gratis rygestoptilbud for unge.

12

Der er god nok seksualundervisning på skolerne.

13

Københavns Kommune skal bruge penge på flere tilbud til unge med dårlig mentalt helbred (f.eks. ensomme unge)?

14

Der skal være menstruationsprodukter på de offentlige toiletter i kommunen.

15

Der skal være bilfrie skoleveje ved folkeskolerne om morgenen.