Om valget

Frist for opstilling som kandidat til ungerådet er fredag den 9. november 2021 kl. 23.59.

Valget finder sted fra og med den 13. oktober til og med den 9. september 2021 kl. 23.59.

Optællingen og offentliggørelse af valgresultatet finder sted den 10. november 2021. 

Der afholdes valgreception for det nyvalgte ungeråd d. 10. november på Københavns Rådhus.