Om Ungeråd KBH

Ungeråd KBH er københavnske unges direkte talerør til byens politikere.

Målet med Ungeråd KBH er at sikre, at unge har medindflydelse på udviklingen i Københavns Kommune, får indblik i den demokratiske proces og er med til at kvalificere de politiske beslutninger, der træffes. Dette sker gennem et direkte samarbejde mellem Ungerådet og politikerne, hvor unges viden, idéer og behov aktivt bliver bragt i spil. Hvert år kan Ungerådet anmode Borgerrepræsentationen om at behandle sager, der optager ungerådet.

Ungerådet består af 35 medlemmer og 15 suppleanter i alderen 12-20 år med bopæl i Københavns Kommune. Medlemmerne vælges for et år ad gangen. 

Ungeråd KBH er kendetegnet ved at arbejde uafhængigt af partipolitiske, økonomiske og religiøse interesser.

Læs mere om Ungeråd KBH på ungerådets hjemmeside www.ungeraad.kk.dk

Som medlem af Ungeråd KBH kommer du til: 

  • at samarbejde med politikerne i Københavns Kommune om at sætte et ungt aftryk på byen
  • at være talerør for Københavns unge
  • at blive en del af et godt fællesskab med andre unge
  • at deltage i ungerådsmøder to gange om måneden - hver anden onsdag fra klokken 17-20 på Københavns Rådhus